Folgende Insulinpumpen sind zur Zeit loopfähig:

AAPS:

Dana R, Dana RS, Akku-Check Combo, Insight, Omnipod (Eros)
Medtronic 512/712, 515/715, 522/722,523/723 (Firmware 2.4A oder älter), 554/754 EU Version (Firmware (2.6A oder älter) 554/754 Kanada Version (Firmware 2.7A oder älter)

Loopkit:

Medtronic 515/715, 522/722, 523/723 (Firmware 2.A4 oder älter), Medtronic Worldwide 554/754 (Firmware 2.6A oder älter), Canadian/Australian VEO554/754 (Firmware 2.7A oder älter), Omnipod (Eros)

OpenAPS:

Medtronic 512/712, 515/715, 522/722,523/723 (Firmware 2.4A oder älter), 554/754 EU Version (Firmware (2.6A oder älter) 554/754 Kanada Version (Firmware 2.7A oder älter)


Insulinpumpen-App-Matrix
Quelle: Alen